UV-index

UV-index

UV-indexet, ibland kallat UVI, utvecklades i slutet av 1980-talet som ett mått på UV-strålningen på jordens yta och en indikator på risken för hudskador från överexponering för solen. Det är en enhetslös kvantitet som förutsäger UV-intensitetsnivåer för följande dag på en skala från 0 – 10+ (risk ökar med siffervärde), beräknad för havsnivåhöjd med alla lokala vädervariabler, inklusive faktorer som molntäcke.< /p>

image of the UV index and its colours and range

Eftersom UV-exponering kan orsaka både omedelbara och långsiktiga skadliga effekter på kroppen (från solbränna till hudcancer), ger UV-indexet viktig information för att bedöma omfattningen av solrisk (WHO, 2002).

 Himaya Natural Sunscreen diagram of the UV index

Så hur kan jag använda det?
UV-indexet används tillsammans med information om hudtyp för att beräkna hur länge du kan stanna ute i solen innan effekterna av solbränna börjar (dvs. minimal erytemdos, eller MED, inträffar).
Om du beräknar ytterligare med SPF-värdet för ett solskydd kan du sedan räkna ut hur länge du kan förlänga din tid i solen.

Till exempel:
En person med en hudtyp på 3, i ett UV-index på 10, kommer att börja bli solbränna efter bara 20 minuters oskyddad exponering för solen.

[ 200 (min) / 10 (UVI) = 20 minuter ]