Solstrålar

Ultraviolett (UV) strålning är den del av det osynliga strålningsspektrumet som skapas av solen. UV-strålning består av elementarpartiklar som kallas fotoner, som kategoriseras i våglängder. Våglängden varierar omvänt beroende på dess energi - ju kortare våglängd, desto större energi. Huden reflekterar en del UV-strålning naturligt, men försiktighet måste iakttas eftersom det som penetrerar huden tenderar att skada cellerna permanent.

IMage showing the solar rays broken down into categories and what makes it to earth

Det finns tre typer av UV-strålar: UVA, UVB och UVC. UV-strålningens våglängdsområde är 100-400 nm, ofta kallad det breda spektrumet. Dessa nivåer är inte konstanta och kan ändras från årstider, atmosfär och till och med tid på dygnet.

himaya image of UV spectrum and visible light