Sun Smart

Det är absolut nödvändigt att känna till din hudtyp för att undvika överexponering för solen – särskilt när du utövar sport, som normalt håller dig ute under längre perioder i blandade miljöer. Det är också mycket viktigt att känna till UV-indexet (UVI) för var du kommer att vara den dagen och hur det kommer att förstärkas av terrängen eller miljön där du kommer att utöva din sport.

Ekvationerna i tabellen nedan kan användas för att beräkna hur länge du kan stanna i solen utan solskyddsmedel innan du börjar bränna dig (dvs innan Minimal Erythemal Dose, eller MED, inträffar).

 

HUDTYP: 1
Maximal tid i solen = 67 min / UVI
HUDTYP: 2
Maximal tid i solen = 100 min / UVI
HUDTYP: 3
Maximal tid i solen = 200 min / UVI
HUDTYP: 4
Maximal tid i solen = 300 min / UVI
HUDTYP: 5
Maximal tid i solen = 400 min / UVI
HUDTYP: 6
Maximal tid i solen = 500 min / UVI