Hudtyper

Alla har olika hudfärg som genetiskt bestäms till stor del av melanininnehållet. För att förenkla den enorma variationen i de olika hudtyperna, kategoriseras alla människor i en av sex hudtyper (baserat på Fitzpatrik Phototype Scale).

Beroende på din hudtyp har du mer eller mindre naturligt solskydd och mottaglighet för solinducerade hudskador.
Människor med ljusare hår och ljusare hud (därför med ett lägre hudtypvärde) löper större risk att utveckla både basalcellscancer och kutant malignt melanom (Elmets et al, 2001).

Himaya Natural Sunscreen diagram of different skin type categories

Kunskap om din hudtyp är avgörande för att bestämma din säkra period av solexponering beräknad med UV-index för den dagen. Det krävs också att du beräknar hur din säkra period av solexponering förlängs med den tillämpliga SPF  (Sun Protection Factor) för det solskydd du använder.

Nedan är ett diagram som illustrerar de karakteristiska skillnaderna mellan varje hudtyp och möjliga genetiska ursprung för att hjälpa dig att bestämma din hudtyp.