Basalcellscancer

Basalcellscancer är känt som BCC och är den vanligaste formen av hudcancer, även om det mycket sällan är ett hot mot livet.

Himaya natural sun cream image of basal cell skin cancer

Den mest typiska kandidaten för denna typ av hudcancer har ljus hud och har haft långa perioder av exponering för UV-strålar och/eller solbränna (kontrollera din hudtyp).

Denna hudcancer tenderar att komma senare i livet eftersom den utvecklas långsamt, vanligtvis under många månader eller år.