SPF

Tillsammans med information om hudtyp och relevant UV-index för den dagen indikerar det hur lång tid av säker solexponering (utan skydd av en solskyddsmedel) innan huden blir överexponerad för skadlig UV-strålning och börjar brinna.

himaya natural sunscreen sun protection factor

Till exempel, när UV-index för en viss dag rapporterar att en viss hudtyp kan förbli exponerad för solen utan solskydd i 10 minuter, betyder det att under den 11:e minuten kommer huden att börja bränna. Men om ett solskydd med SPF15 har applicerats före solexponering, kommer huden att skyddas 15 gånger längre från UV-strålning - i det här fallet kommer huden att skyddas i 150 minuter (10min x SPF15 = 150min), innan den börjar brinna på den 151:a minuten.

Därför förlänger en solskyddsmedel med SPF15 den period under vilken huden är säker solexponering från 10 minuter till 150 minuter. Genom att applicera HIMAYA SPF30 solskydd kommer huden inte att brännas förrän efter 300 minuter, och så vidare.

[ 10 (min) x 30 (SPF) = 300 minuter ]